Památky v Kolíně

Pro milovníky architektury a historie Kolína

Chrám sv. Bartoloměje Kolín

- chrám, který vidíte z oken ubytovny, je jeden z největších gotických kostelů v Čechách. Stavba trojlodní basiliky začala zřejmě bezprostředně po založení města Přemyslem
Otakarem II.

Kapucínský klášter Kolín

- rovněž viditelný z oken ubytovny je původně raně barokní konventní budova s kostelem Nejsvětější Trojice a byla postavena v 17.století, dnešní vzhled však areál získal po další pozdně barokní přestavbě a nedávné rekonstrukci.

Radnice Kolín

- radnice na Karlově náměstí je pseudorenesanční budova na průčel zdobená freskami, které zobrazují historické události Kolína. Je chráněna jako kulturní památka České Republiky.

Starý židovský hřbitov Kolín

- vedle pražského Starého židovského hřbitova jde o nejvýznamnější hřbitov v Čechách a dokumentuje vývoj židovských náhrobků během staletí (od roku 1492).

Synagoga Kolín

- je mimo Prahu nejstarší a nejcennější památkou svého druhu na území Čech. Cennou součástí synagogy je barokní schránka na svitek Tóry z doby kolem roku 1700.

Věž Práchovna Kolín

- věž se tyčí na skalním břehu řeky Labe. Jedná se o hranolovou pozdně gotickou kamennou věž ze začátku 15.století. Sloužila jako strážní věž, vodárna, skladiště střelného prachu a nyní jako rozhledna.

Kam dál?